Tykkimiehet

Rauman seudun tykistökilta osallistuu aktiivisesti Tykkimiehet ry:n toimintaan.