Toimintakertomus 2017

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

Rauman Seudun Tykistökilta ry merkittiin yhdistysrekisteriin 9.12.2014. Vuosi 2017 oli itsenäisen yhdistyksen kolmas toimintavuosi ja paikallisosaston toimintavuodet mukaan lukien 53. toimintavuosi.

Killan jäsenmäärä oli vuoden alkaessa 41 henkeä ja vuoden päättyessä 40??? henkeä.

Vuoden lopussa heistä oli 2 veteraanijäseniä.

Killan hallitukseen ovat kuluneena vuonna kuuluneet:

Puheenjohtajana Pauli Kärkkäinen, varapuheenjohtajana Ilkka Tupala, sihteerinä Markku Koskimäki (on eronnut yhdistyksestä), rahastonhoitajana Ravo Sarmet sekä jäseninä Teijo Jalonen, Kari Välimäki ja Heikki M. Nurmi.

Toiminnantarkastajina ovat olleet Kalervo Piira ja Raimo Korhonen sekä varatoiminnantarkastajina Veikko Ranne ja Pasi Mäenpää.

Killan jäsenmaksu oli 23 euroa vuonna 2017.

Omat kokoukset:

  • Kevätkokous pidettiin 19.4.2017 Rauman Reserviläisyhdistysten kerhohuoneella.
  • Syyskokous pidettiin 7.11.2017 Rauman Reserviläisyhdistysten kokoustiloissa.

Kokoukseen osallistui 8 yhdistyksen jäsentä.

Ennen varsinaisia kokousasioita Ilkka Manner piti mielenkiintoisen esitelmän sodan aikaisista radioista keskittyen Kyynel-sissiradioon.

Hallitus piti vuoden aikana kolme kokousta, joista yksi oli sähköpostikokous. Sähköpostikokouksessa päätettiin siirtää osa yhdistyksen varoista Osuuspankin Tuotto-osuustilille. Tämä takaa killallemme paremmat tuotot kuin 0 prosentin tilit.

Asioita hoidettiin lisäksi puhelinkontaktein ja sähköpostein.

Vuoden 2017 toimintasuunnitelman toteutuminen:

Yhteistyösuhteet

Vuoden aikana vahvistettiin yhteistyösuhteita Porin prikaatiin, Porin prikaatin yksiköihin sekä Porin prikaatin kilta ry:hyn. Rauman Seudun Tykistökilta oli Porin prikaatin kilta ry:n kannattajajäsen.

Rauman Seudun Tykistökilta oli myös Tykkimiehet ry:n yhteisöjäsen.

Tiedotus

Porin prikaatin ja Porin prikaatin kilta ry:n lehti Porilainen tilattiin killan toimesta jokaiselle jäsenmaksunsa suorittaneelle jäsenelle.

Tykkimiehet ry:n julkaiseman Tulikomentoja-lehden numeroihin pääsee nykyään tutustumaan internetissä osoitteessa http://www.tykkimiehet.fi/tulikomentoja/

Killan omien internetsivujen sisältörunko valmistui Sakari Anttosen toteuttamana. Internetsivut sijaitsevat osoitteessa www.raumantykistokilta.fi

Tiedotuksessa hyödynnettiin sähköistä postituslistaa.

Jäsenkirjeitä postitettiin vuoden aikana 2 kappaletta.

Muu toiminta

Yhteistyö kiltojen kanssa on lähtenyt liikkeelle Porin prikaatin alueosaston ja Porin prikaatin kilta ry:n kutsuista. Ensimmäisessä tilaisuudessa 11.4.2017 yhdistystämme edusti puheenjohtaja Pauli Kärkkäinen ja varapuheenjohtaja Ilkka Tupala. Toisessa tilaisuudessa 17.10.2017 kiltaa edusti varapuheenjohtaja Ilkka Tupala.

Kiltapäivillä 8.7.2017 Niinisalossa oli mukana 3+1 yhdistyksemme jäsentä.

Pauli Kärkkäinen edusti kiltaa Porin prikaatin Itsenäisyyspäivän vastaanotolla 5.12.2017.

Osastomme osallistui raumalaisten maanpuolustusjärjestöjen yhteisiin seppeleisiin Talvisodan päättymisen muistopäivänä ja kaatuneitten muistopäivänä.