Yhteistyökumppanit

Killan tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Porin Prikaati ja Porin Prikaatin kilta ry. Kilta tukee erityisellä lämmöllä prikaatin tykistöjoukkoa, Satakunnan tykistörykmenttiä, joka toimii Niinisalossa.

Aselajihengen mukaisesti kilta kuuluu yhteisöjäsenenä Tykkimiehet ry:hyn, joka on koko Suomen tykistökiltojen yhdysside.