Historia

Rauman seudun tykistökillan perustivat jatkosodan aikaisen ns. Rauman patteriston eli Kenttätykistörykmentti 5:n II patteriston veteraanit 19.10.1964.